HƯỚNG DẪN TẠO VÀ PHÂN QUYỀN TÀI KHOẢN TRÊN ĐẦU GHI TIANDY

Trần Cường Camera xin gửi tới khách hàng bản hướng dẫn tạo và phân quyền tài khoản trên đầu ghi Tiandy một cách đơn giản và nhanh chóng nhất.

B1 : Login qua trình duyệt web IP

VD: 192.168.1.2 ( mặc đinh : admin / admin or admin/ 1111 or admin/ 123456a@ )

tạo và phân quyền tài khoản

B2 : Tại giao diện LiveView vào theo đường dẫn Configuration / System / Users

 • Click ” New ” để thêm tài khoản
 • Nhập thông tin tài khoản :
  • User Name : tên tài khoản
  • Password : mật khẩu tài khoản ( yêu cầu từ 6-15 ký tự, gồm cả chữ số )
 • Lựa chọn quyền cho tài khoản :
  • Admin : quản trị
  • Common : chung

tạo và phân quyền tài khoản

B3 : Chuyển qua phần cấp quyền sử dụng “ Permissions

 • Tại danh sách người dùng ” User list ” (1) ta chọn user cần chỉnh sửa cấp quyền.
 • Tại phân quyền thiết bị cục bộ ” Local device privilege ” (2) tích chọn quyền hạn cho phép với user đó.
 • Tại phân quyền thiết bị từ xa ” Remote device privilege ” (3) tích chọn quyền hạn cho phép với user đó.
 • Tại phân quyền kênh cho phép ” Channel Permission Conf ” (4) được phân ra như :
  • Local preview : xem trước cục bộ
  • Remote viewing : xem từ xa
  • Local manual operation : thao tác thủ công cục bộ
  • Remote manual operation : hoạt động thủ công từ xa
  • Local replay : phát lại cục bộ
  • Remote replay : phát lại từ xa
  • Local PTZ control : kiểm soát cục bộ PTZ
  • Remote PTZ control : điều khiển từ xa PTZ

tạo và phân quyền tài khoản

Nếu có vấn đề chưa hiểu trong bản hướng dẫn này hoặc trong quá trình tạo và phân quyền tài khoản trên đầu ghi cho Hệ thống camera Tiandy còn vướng mắc . Mọi thông tin cần thiết khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến bộ phận CSKH của trancuong.vn theo số 094 360 9889 hoặc 093 649 8368 để được hỗ trợ.